012

I Ramløse har vi skole- og pasningstilbud til børn i alderen 0 - 13 år. Dagplejer, Ramløse Børnehus, skolen og FO arbejder sammen om at skabe et attraktivt børnemiljø i vores nærmiljø.

Der har over flere år været tiltag til at samle de forskellige tilbud til børn på det område midt i byen, hvor skolen pt. ligger. Dette arbejde begyndte som et projekt Børneby, hvor dagtilbud, skole og FO skulle samles og have et tæt samarbejde om børn og aktiviteter. Siden blev Gribskov Specialbørnehave også tænkt ind på området, og senest er der nu givet mulighed for, at der vil kunne etableres et borgerhus på samme område. Derfor er navnet "Børneby" ikke aktuelt længere, og vi taler i stedet om et attraktivt lokalsamfund på fælles matrikel - og nu også med området, hvor Kastanien, som er en del af Ramløse Børnehus, ligger.

Der er udarbejdet en ombygningsplan for de forskellige bygninger, som har været skolens bygninger, og som fremover skal huse skole, FO, dagtilbud, specialbørnehave og det specialpædagogiske skoletilbud Skolehuset. Der er gjort klar til, at de første ombygninger kan gå i gang snarest muligt.