Skolestart

Nordstjerneskolen, Ramløse Afdeling

I Ramløse ligger en afdeling af Nordstjerneskolen, hvor børn kan gå de første syv skoleår. Fra 7. klasse samles alle elever på Helsinge Afdeling, hvor der dannes nye klasser med forskellige linjer.
Derudover har vi et af Gribskov Kommunes specialpædagogiske skoletilbud, Skolehuset, som er skole- og fritidstilbud for børn med særlige udfordringer inden for autismespektret.

I indskolingen har vi rullende skolestart. Det vil sige, at der er mulighed for skolestart flere gange om året. Børnene ”ruller ind” i skolen omkring det tidspunkt, de fylder 6 år. De nye børn bliver optaget i en stamgruppe, hvor børn i alderen 6 – 8 år har deres base i indskolingen, hvor de fra starten får større opmærksomhed og dermed en bedre skolestart. Stamgrupperne er på 24-32 elever, hvor der oftest er to professionelle voksne tilknyttet - enten to lærere, eller en lærer og en pædagog. En del af undervisningen foregår i disse aldersblandede grupper, men i dansk og matematik arbejdes der i kompetencegrupper, hvor det enkelte barns fagmål afgør, hvilket kompetencehold vedkommende arbejder på i den pågældende periode.

På mellemtrinnet (3. - 6. klasse) går børnene i årgangsklasser, som dog arbejder sammen med holddannelse, så der i løbet af skoleåret kan deles i hold efter forskellige kriterier. Mellemtrinnet har særlig opmærksomhed på at udvikle de grundlæggende færdigheder, så eleverne stadig er motiverede for at lære, når de skal gå i overbygningen.