Søndag den 23. juli kl. 11.00 til 16.00 danner Ramløse mølle ramme for håndværkets dag. På denne dag suppleres det permanente håndværksmuseum, som består af et arbejdende skomager- og urmagerværkssted samt bødker- og kobbersmedeværksted, med ca. 15 arbejdende stande i teltboder.

Dette er tredje nyhedsbrev der udsendes i forlængelse af beslutningen om at gennemføre et pilotprojekt i Ramløse.

Naturen har i forårets løb været særdeles effektiv i byens gadekær, hvilket har resulteret i, at gadekæret i løbet af maj og juni er groet til i en grad, så man nærmest har kunnet gå på vandet.

Ramløse Mølle inviterer til mølledag i skolernes sommerferie søndag den 9. juli fra kl. 13.00 til 16.00. Møllesvendene vil tage imod gæsterne og indvi dem i den spændende gamle mølles hemmeligheder. Hvis vind og vejr tillader det, vil møllen blive sat i gang, og der bliver malet mel.

Pilotprojekt